Skip to main content

We hebben weer enkele warme dagen gehad. Ter attentie enkele zaken die op deze dagen extra belangrijk zijn om de zeug en biggen hier geen hinder van te laten ondervinden. Bij hogere temperaturen is de voeropname van zeugen vaak lager. Gevolg hiervan is een verminderde melkproductie, wat natuurlijk ook zijn impact heeft op de biggen.

Tip 1: Nat bijvoeren in de kraamstal
Wanneer er normaal gesproken alleen droge prestarter gevoerd wordt, is het met dit weer van belang om toch vocht te verstrekken. Dit kan door middel van water of melk. De biggen nemen op deze manier extra energie op, waardoor zij het uier van de zeug voldoende blijven stimuleren.

Tip 2: Zorg dat de zeug haar vocht binnenkrijgt
Het warm weer zal de zeug door loomheid sneller onvoldoende water opnemen. Om de zeug te helpen de melkproductie op te starten is het goed om rond het werpen zelf water bij te geven. Het is een optie om ’s nachts het licht aan te laten, omdat het dan kouder is zullen de zeugen op dat moment actiever zijn met water opnemen.

Tip 3: Ventilatie
Vooral bij warm weer is het klimaat in de stal moeilijker goed te krijgen. Blijf kritisch op het klimaat in de stal en ijk dit met de klimaatcomputer.

Tip 4: Vaker kleine porties
Omdat bij warmte voer/melk sneller bederft is het van belang vaker per dag kleine porties te verstrekken. Dit zal de voeropname verhogen en niet alleen met warm weer! Dit punt geldt voor big en zeug.