Skip to main content

Afleiding materiaal
Varkens moeten volgens de wet permanent beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. Hokverrijking moet aan de volgende eisen voldoen: eetbaar, kauwbaar, wroetbaar en afbreekbaar. Uiteraard moet het veilig zijn en daarbij moet het vernieuwend, bereikbaar, beschikbaar en schoon. Alleen een ketting en bal als hokverrijkingsmateriaal is bijvoorbeeld niet voldoende, omdat men dan niet aan alle 9 eisen voldoet.

In de brochure worden deze eisen verder uitgelegd. Hierin komen ook de voordelen omtrent hokverrijking naar voren à  http://edepot.wur.nl/465079

Nestmateriaal zeugen en gelten
Naast de algemene eisen voor hokverrijking voor varkens moeten zeugen en gelten de laatste week voor werpen beschikken over voldoende nestmateriaal. Dit kan stro zijn maar mag ook een jutezak zijn.

Handhaving NVWA
Tot juni 2019 bieden inspecteurs vooral nalevingshulp. Vanaf juni (deze maand dus)  tot september geeft de NVWA een waarschuwing als de hokverrijking niet voldoende is en komt er een her-inspectie die betaald moet worden door de boer. Vanaf september 2019 gaat de NVWA boetes opleggen als de hokverrijking niet voldoet.