Skip to main content

De EU wetgeving voor het kopergehalte in biggenvoer is dit jaar aangepast. Dit om de negatieve effecten van koper op het milieu te beperken. De premixen moesten per 13 februari 2019 aangepast zijn aan deze nieuwe wetgeving.  De volledige en aanvullende biggenvoeders moeten per 13 augustus 2019 aan de nieuwe wetgeving voldoen. De wijzigingen vind u in tabel 1.

Tabel 1: Koperwetgeving: oud en nieuw

Oude wetgeving Nieuwe wetgeving
Tot 4 weken na spenen 170 mg/koper/kg voer 150 mg/koper/kg voer
5e – 8e week na spenen 170 mg/koper/kg voer 100 mg/koper/kg voer
Andere varkens 25 mg/koper/kg voer 25 mg/koper/kg voer

 

Belangrijk om te weten is dat de wetgeving is gebaseerd op het totale koperniveau in het eindvoer. Dit betekend dat het de optelsom is van het koper dat van nature in de grondstoffen zit + het koper dat wordt toegevoegd.