Skip to main content

De VanDrie Group is zeer ontstemd over de aangekondigde plannen van ministers Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Van der Wal voor Natuur en Stikstof. De impact van deze plannen om stikstof te reduceren is te ingrijpend. Al die prachtige, innovatieve agrarische familiebedrijven in Nederland worden hierdoor gigantisch in onzekerheid gebracht.

Niet alles kan overal, dat zal zo zijn. Maar alle sectoren – of het nu gaat om mobiliteit, bouw, industrie of landbouw – moeten zorgen dat hun activiteiten passen binnen de kaders. Het is daarom niet uit te leggen dat de voorstellen zich nu alleen richten op de landbouw. Pas in 2023 worden doelen gesteld voor andere sectoren. Dat is geen basis voor eerlijk beleid.

Wij roepen daarom alle betrokken maatschappelijke organisaties en bestuurders op om samen het gesprek aan te gaan en te zorgen dat er een realistische uitwerking komt waar iedere sector een evenredige bijdrage aan moet leveren. Een uitwerking die gestoeld is op feiten en niet op schattingen of modellen. Wij vragen te kiezen voor innovatie en verdere verduurzaming en niet voor uitkoop en onteigening.

We moeten de boeren en de vele gelieerde bedrijven en diens medewerkers in de Nederlandse voedselketen koesteren! Daarom staan wij pal naast de boer, ook op 22 juni a.s. bij de nationale actiedag.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? We horen graag van je! Stel je vraag via ons contactformulier.

Bron: www.vandriegroup.com