Skip to main content

Het aantal levend geboren biggen neemt nog steeds toe. Om bij grote tomen zoveel mogelijk biggen groot te brengen is bijvoeding noodzakelijk. De bepaling van de kwaliteit van Colplus van Startix kan het beste worden vastgesteld door een proef te doen met biggen die uitsluitend deze melk te drinken krijgen. Daarom is er een onderzoek uitgevoerd  op een praktijkbedrijf met 1000 zeugen, waar bij een deel van de biggen is opgefokt in Rescue Decks. Alle relevante data zijn verzameld en onderstaand leest u de uitkomsten.

Opzet onderzoek

  • Bedrijf met 1000 zeugen
  • Moederloze opfok in Rescue Decks
  • Onderzoek met 320 biggen
  • Colplus versus veelgebruikte melk van concurrent

 

Moederloze opfok Colplus Controle Verschil Verschil in %
Gem. leeftijd begin onderzoek (dagen) 4,04 4,94
Gem. gewicht begin proef (kg) 2,14 2,39
Gem. leeftijd einde onderzoek  (dagen) 18,05 17,39
Gem. gewicht einde onderzoek (kg) 5,13 4,67
Periode van onderzoek (dagen) 14,37 12,45
Gem. groei (gr/big) 2990 2280 +710 +31 %
Opname melkpoeder per big  (gr/dag) 209,35 218,84 -9,49 -4,4 %
Biggroei (gr/dag) 208 183 +25 +14 %
Voederconversie 1,01 1,19 -0,18 -15,1 %
Uitval (%) 2,3 3,42
Voerkosten (€/kg groei) €2,22 €2,92 -€0,70 -24 %
Verschil in voerkosten/big bij 3 kg groei: €0,70 x 3 kg = €2,10/big

Resultaten onderzoek

  • Opname van biggenmelk 4,4 % lager o.v. controle groep
  • Groei van biggen 14 % hoger t.o.v. controle groep
  • Voederconversie 15,1 % lager t.o.v. controle groep
  • Voerkosten per kilogram groei €0,70 lager t.o.v. controle groep
  • Verschil in voerkosten per big bij 3 kilogram groei: €2,10/big

*Colplus kan gevoerd worden met het Startix cupsysteem maar is ook te voeren met alle andere systemen